Förpackningsmaskiner

Specialmaskiner

Industriautomatisering

Monteringsarbete

Svetsarbete

 

Vi skyddar dina personuppgifter. K-tec värnar om din personliga integritet. Vi kommer aldrig dela med oss av dinma personuppgifter till någon annan än våra sammarbetspartners där vi har avtal som garanterar att dina uppgifter är trygga även hos dem. Vill du veta mer om hur vi haterar dina personuppgfter eller dina rättigheter så kan du kontakta oss.